Historia och Bakgrund

Föreningen Bjäre Arkeologivänner bildades 1989 i samband med en studiecirkel. Föreningen arrangerar föreläsningar och vandringar på och kring Bjärehalvön. Initiativtagare till arkelogivandringarna är Gunilla Roos-Nilsson som med inlevelse och stor kunskap låter deltagarna möta ett ålderdomligt Bjäre som träder fram när man utrustats med "rätta" ögon.


Bjärehalvön är belägen på Sveriges västkust, i den nordvästra delen av Skåne just på gränsen till Halland. Föreningen verkar i första hand på Bjärehalvön och förenar här teori med pratik genom föreläsningar och vandringar med historiska förtecken.


Föreningen riktar sig till personer i alla åldrar med intresse för arkeologi och historia. Antalet
medlemmar uppgår till 124 stycken (år 2002) och har sedan föreningen grundades ökat för varje år. Det är inte bara våra medlemmar som tycker att föreningen utför ett bra arbete. Även Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har uppmärksammat detta och år 2001 förlänades vi därför med SV:s Kulturpris.

Även om föreningen intresserar sig för arkeologi och historia i allmänhet är det framförallt bronsåldern som kommit att bli huvudämnet. Engagemanget för denna tidsålder har bl.a. resulterat i att Bovigården byggdes. Bovigården är ett bronsåldershus som återskapats i naturlig skala med lämningarna efter en genuin boplats som förebild. För den som är intresserad kan Bovigården besökas i hembyggdsparken i Boarp strax söder om Båstad.


För att se vad som snarast står på föreningens program kan du gå in på vår kalendersida.

Upp