Norra Slingan
Bjärehalvön, ett unikt bronsålderslandskap

1.Bronsålderscentrum
2.Drottninghall
3.Bjäragården
4.Hov
5.Tofta Högar
6.Gröthögarna
7.Dagshög
8.Slättarödsskeppet
9.Flatakull